เกี่ยวกับเรา

ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย

บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (C.K. A. Accounting and Law Co.,Ltd.)  ก่อตั้งวันที่ 22พฤษภาคม 2543  ให้บริการทางธุรกิจแบบครบวงจร ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เราพร้อมให้บริการ

* บริการรับจดทะเบียนจัดตั้ง, บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
* บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกประเภท
* บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
* บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
* บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติ
* บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการและจดเสร็จชำระบัญชี
* บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

image
image

 

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จ รวดเร็วของการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคุ้มกับค่าบริการอย่างแท้จริง

 

Our Services
บริการของเรา
ขอใบอนุญาตทำงาน(Work permit) และต่อวีซ่า (Visa)
ให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกประเภท
ตรวจ / จดเครื่องหมายการค้า
ต่ออายุ / โอนเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดเสร็จชำระบัญชี
รับจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกประเภท
พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
Why C.K.A. Accounting and Law
ทำไมต้องเลือกเรา?
image
บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล
โดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี
image
มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานบริการคอยให้การดูแลและเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท
image
บริการด้วยความซื่อสัตย์  ความจริงใจ  นึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  
มีจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบลูกค้า
Blog Update
บทความน่าสนใจ
Powered by MakeWebEasy.com